Nycklarna i handen takrenovering

Vi utför takrenoveringar både på stora fastigheter och egnhemshus med stenhård profession enligt nycklarna i handen principen. Detta gör vi av högkvalitativa material med garanti. Privathushåll får också göra hushållsavdrag för vårt arbete.

Vi har egen produktion för takplåt av hög kvalitet. Ifall kunden så önskar kan vi leverera endast materialet inklusive installationsinstruktioner, för att säkerställa ett lyckat slutresultat.

Vår försäljning betjänar

Maskinfalsad plåttak

Maskinfalsad plåt är av Plåtslageri Rönnkvists egen tillverkining.

Användningsändamål
Marknadens bästa takplåt speciellt för svagt sluttande, och mångformade vattentak.Takets minimilutning 1:12

Material
Färgöverdragen eller galvaniserad tunn stålplåt, 0,5 – 0,6 mm

Mått
Effektiv bredd 535 mm, foghöjd 25 mm.

Fastsättning
Nedsänkt skruv med specialverktyg.

Easylock-peltikate

Easylock plåttak är Rönnkvists egen produkt och tillverkad av högkvalitativt material

Användningsobjekt
Takets minimilutning 1:7.

Material
Färöverdragen 0,6 mm stålplåt.

Mått
Effektiv bredd 504 mm, foghöjd 25 mm.

Fastsättning
Integrerad skruv..

Tegelmönster

Taktegelmönster.

Användningsobjekt
Takplåt, takets minimilutning 1:4

Material
Färgöverdragen tunn stålplåt 0,5 mm.

Mått
Effektiv bredd 1100 mm, totalhöjd 40 mm, tvärstigning 15 mm, tegelfördelning 350 mm.

Fastsättning
Med plåtskruvar i skårans botten.

T 20

Användningsobjekt
Takplåt, takets minimilutning 1:7.

Material
Färgöverdragen tunn stålplåt 0,5 – 0,6 mm.

Mått
Effektiv bredd 1100 mm, totalhöjd.

Fastsättning
Med plåtskruvar i skårans botten.

BESTÄLL GRATIS KONDITIONSGRANSKNING

Takrenoveringen bör göras i tid. Beställ härifrån gratis konditionsgranskning eller ring oss 040 672 9909

FÖRSÄLJNING